Inschrijfvoorwaarden Cursussen bij The Lash Bar Rotterdam

 

 

 

1. De studieovereenkomst

 

De cursusovereenkomst komt tot stand tussen de consument die de opleiding afneemt (hierna te noemen ‘u’) en The Lash Bar Rotterdam, die de opleiding verzorgt (hierna te noemen ‘TLB’) bij de eerste aanbetaling. De cursusovereenkomst omvat de cursus waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de cursus verbonden cursusdagen.. De cursusovereenkomst  geldt voor de totale duur van de cursus. TLB gaat ervan uit dat u actief aan de cursus deel zult nemen. TLB draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering cursusdagen en andere vormen van toetsing. U mag van TLB verwachten dat de cursus op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. TLB zal zich inspannen om u in staat te stellen de cursus met succes af te ronden.

 

2. Inschrijving en bedenktijd

 

Door een inschrijving voor een cursus van TLB gaat u een cursusovereenkomst  aan voor de duur van de cursus zoals vermeld in de cursusinformatie en verklaart u zich akkoord met de voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in de opleidingsinformatie. De cursusinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld en de cursusprogramma, vindt u op de website en/of in uw mail. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra TLB uw inschrijvingsgeld of een deel daarvan heeft ontvangen en TLB de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Als de inschrijving via internet heeft plaatsgevonden, als de inschrijving op andere wijze heeft plaatsgevonden, vindt de bevestiging per post of e-mail plaats.

 

Er geldt een bedenktijd van zeven dagen vanaf het moment dat wij de inschrijving aan u bevestigd hebben (herroepingsrecht). U maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Bij het niet op tijd annuleren van de cursus binnen zeven dagen na  de bevestiging zijn wij genoodzaakt 50% van het  cursusgeld in te houden voor alle voorbereidingen en materiaalkosten.